Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w kwietniu 2019.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 83,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku o około 46,7%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –kwiecień 2019 roku wyniosła około 297,5 mln zł i była wyższa o około 37,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 55,2 mln zł (w tym Bytom 17,6 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku  o około 61,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 187,4 mln zł (w tym Bytom 56,5 mln zł)  i była wyższa o około 49,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 25,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku o około 36,9 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –kwiecień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 97,4  mln zł i była wyższa o około 25,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w kwietniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  54,0 % i  była niższa od marży osiągniętej w kwietniu 2018 roku o około 0,6 p.p.  W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-kwiecień 2019 wyniosła około 50,5% i była wyższa o 0,4 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec kwietnia 2019 roku wyniosła 52,6 tys. m2 (w tym Bytom 15,9 tys. m2).