Raport bieżący Nr 19/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (”Spółka”), informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 roku, Pan Jan Pilch złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja odnosi skutek z dniem 29 sierpnia 2023 roku.