Raport bieżący Nr 19/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Wstępne wybrane wyniki finansowe VRG S.A. i Grupy Kapitałowej VRG S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za rok obrotowy 2020

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w załączniku do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane jednostkowe wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2020 r. oraz za rok obrotowy 2020.

Przedmiotowe dane finansowe zostały podane według aktualnej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień 29 marca 2021 r. i mogą ulec zmianie po zakończeniu badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020. Jednocześnie Emitent zastrzega, że ostateczne wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r. oraz za rok obrotowy 2020 przekazane zostaną w raporcie rocznym za 2020 r. oraz w  skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r. które zostaną opublikowane w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania