Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt  Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. otrzymała od Forum TFI S.A. z siedzibą w Krakowie („Towarzystwo”), działającego w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo tj. Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.)

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania