Raport bieżący nr 19/2015

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w marcu 2015.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 33,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku o około 23,7%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2015 roku wyniosła około 103,0 mln zł i była wyższa o około 16,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w marcu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 18,5  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku  o około 23,5% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 54,5  mln zł i była wyższa o około 18,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 12,2  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku o około 29,3 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 39,0  mln zł i była wyższa o około 14,4 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu