Raport bieżący nr 19/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lipcu 2014 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 34,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku o około 11,4%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2014 roku wyniosła około 236,2 mln zł i była wyższa o około 9,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 18,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku  o około 14,0% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 126,4 mln zł i była wyższa o około 7,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 12,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku o około 3,4 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 87,9 mln zł i była wyższa o około 7,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Erwin Bakalarz

Prokurent