Raport bieżący Nr 18/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zamknięcie planowanych projektów akwizycji na rynkach zagranicznych

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z raportem bieżącym z dnia 27 sierpnia 2018 r. nr 43/2018, w którym Spółka przekazała informację o podpisaniu przez jednostkę zależną od Spółki tj. W.KRUK SA w dniu 27 sierpnia 2018 r. listu intencyjnego z potencjalnymi sprzedającymi udziały w spółkach Klenoty Aurum s.r.o. z siedzibą w Czechach oraz Montre s.r.o. z siedzibą na Słowacji dotyczącego projektów akwizycyjnych na rynkach zagranicznych, niniejszym informuje o podjęciu w dniu 30 marca 2020 r. uchwały przez Radę Nadzorczą jednostki zależnej o zamknięciu tych projektów bez ich realizacji.