Raport bieżący nr 18/2016

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Temat: Informacje otrzymane od osoby obowiązanej do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w spółce Vistula Group S.A. i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych, nie będącej członkiem zarządu Vistula Group S.A.

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

Brak zgody na przekazanie danych osobowych

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

Transakcje zbycia akcji Vistula Group S.A. przez  osobę pełniącą funkcję kierowniczą w spółce Vistula Group S.A.  i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych, nie będącą członkiem zarządu Vistula Group S.A.  

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje zwykłe na okaziciela spółki Vistula Group S.A.

4. Opis transakcji:

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Cena transakcji (zł)
05.04.2016; Sprzedaż; 9350; 3,04
06.04.2016; Sprzedaż; 2200; 3,03

5. Miejsce zawarcia transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

6. Tryb zawarcia transakcji

Transakcje sesyjne na GPW

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Kraków,   8 kwietnia 2016 roku

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu