Raport bieżący Nr 17/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r., który zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. został wyznaczony pierwotnie na dzień 29 marca 2021 r.

Termin publikacji raportu rocznego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. został przesunięty na dzień 16 kwietnia 2021 r.