Raport bieżący Nr 16/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu publikacji  skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r., który zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. został wyznaczony pierwotnie na dzień 20 maja 2022 r.

Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022  r. został przesunięty na dzień 18 maja 2022 r.