Raport bieżący Nr 16/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 r. oraz projekty uchwał poddane pod głosowanie i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 r.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 r. oraz treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 r.

Pliki do pobrania