Raport bieżący Nr 15/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 marca 2021 r. w trybie art. 401 par. 4 KSH.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), zawiadamia o otrzymaniu w dniu 10 marca 2021 r. od akcjonariusza Jerzego Mazgaja, zgłoszenia projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 marca 2021 r. na godzinę 12:00 do punktów 8, 9, 12 i 14 rozszerzonego w dniu 25 lutego 2021 r. porządku obrad.

Pliki do pobrania