Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia VRG S.A. ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o. zgodnie z art. 504 § 1 KSH.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 504 § 1 KSH ponownie zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

 

Pełna treść zawiadomienia stanowi Załącznik nr 1 do raportu.

Pliki do pobrania