Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w marcu 2018.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 57,3  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2017 roku o około 21,2%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –marzec 2018 roku wyniosła około 160,4  mln zł i była wyższa o około 17,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w marcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 32,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2017 roku  o około 20,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 90,9 mln zł i była wyższa o około 16,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 19,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2018 roku o około 18,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –marzec 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 59,1  mln zł i była wyższa o około 18,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w marcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  49,8 % i była niższa od marży osiągniętej w marcu 2017 roku o około 1,9 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec  2018 wyniosła około 48,4% i była niższa o 1,6 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec marca 2018 roku  wyniosła 33,6 tys. m2 i była wyższa o 10,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej w marcu 2017 roku.