Raport bieżący Nr 14/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne

Temat: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięta przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2021 roku

VRG S.A. siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkową marżę ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2021 roku. Powyższe dane zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania