Raport bieżący Nr 14/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2020.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 75,8  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2019 roku o około 8,9%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2020 roku wyniosła około 154,2 mln zł i była wyższa o około 9,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lutym 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 41,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2019 roku  o około 4,7%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 92,1 mln zł  i była wyższa o około 6,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 32,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2019 roku o około 19,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń  – luty 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 57,6  mln zł i była wyższa o około 19,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lutym 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  48,7% i była wyższa od marży osiągniętej w lutym 2019 roku o około 0,9 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-luty 2020 wyniosła około 49,2% i była wyższa o 1,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec lutego 2020 roku  wyniosła 54,0 tys. m2 i była wyższa o 5,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lutym 2019 roku.