Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2019 roku otrzymała oświadczenie Pani Katarzyny Basiak-Gała o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Oświadczenie Pani Katarzyny Basiak-Gała, którym mowa powyżej zostało złożone na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2017 poz. 1393 ze zm.).