Raport bieżący Nr 14/2010

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A., które zostało zwołane na dzień 25 maja 2010 roku na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Erwin Bakalarz
Prokurent

Pliki do pobrania