Raport bieżący Nr 13/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka“), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę nr 07/06/2023 o wypłacie dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję, tj. łącznie 46.891.168,00 zł. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 września 2023 r. (dzień dywidendy). Dniem wypłaty dywidendy będzie 15 grudnia 2023 r.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 234.455.840.