Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. . MAR - Informacje poufne


Temat:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w marcu 2017.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 46,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku o około 17,6%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2017 roku wyniosła około 135,8 mln zł i była wyższa o około 13,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w marcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 27,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku  o około 23,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 78,0 mln zł i była wyższa o około 20,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 16,9  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku o około 17,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2017 roku w tym segmencie wyniosła około  49,9  mln zł i była wyższa o około 6,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w marcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 52,4 % i była niższa od marży osiągniętej w marcu 2016 roku o około 1,2 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2017 wyniosła około 50,7% i była niższa o 0,3 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec marca 2017 roku  wyniosła 30,5 tys. m2 i była wyższa o 9,9% od powierzchni sprzedaży detalicznej w marcu 2016 roku.