Raport bieżący Nr 12/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu objęcia funkcji w Zarządzie Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 1 kwietnia 2022 r.  podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania Pana Janusza Płocicy do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2022.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 kwietnia 2022 r. w/w uchwała Rady została zmieniona w ten sposób, że Rada Nadzorcza postanowiła powołać Pana Janusza Płocicę do składu Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, ze skutkiem od dnia 19 kwietnia 2022 r. w miejsce dotychczasowej daty 1 czerwca 2022 r.