Raport bieżący Nr 12/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2021 r.; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r.

1. Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2021 roku na godzinę 12.00 w Krakowie w sali konferencyjnej w budynku MKS Cracovia SSA, ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

2. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 marca 2021 roku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania