Raport bieżący Nr 12/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Korekta tematu raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., zawierającego ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2021 r.; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym koryguje temat raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., w którym omyłkowo wskazano datę, na jaką zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 marca 2021 r. W temacie raportu wskazano, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 1 marca 2021 r. tymczasem prawidłowa data to dzień 17 marca 2021 r. Prawidłowy temat raportu to: „Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2021 r.; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r.”