Raport bieżący Nr 12/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwały podjęte przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 20 lutego 2020 roku; zmiany w składzie Rady Nadzorczej VRG S.A.

VRG S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 lutego 2020 roku („Walne Zgromadzenie”) wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach.
Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji:

a) na podstawie Uchwały nr 03/02/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Artur Małek.

b) na podstawie Uchwały nr 04/02/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Jan Pilch.

c) na podstawie Uchwały nr 05/02/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Piotr Nowjalis.

d) na podstawie Uchwały nr 06/02/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Piotr Stępniak.

e) na podstawie Uchwały nr 07/02/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Grzegorz Janas.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz treść oświadczeń złożonych przez Pana Piotra Nowjalisa przy zgłoszeniu jego kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej, Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Nr 7/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku.
Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz treść oświadczeń złożonych przez Pana Piotra Stępniaka przy zgłoszeniu jego kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej, Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Nr 8/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku oraz w raporcie bieżącym Nr 10/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku
Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz treść oświadczeń złożonych przez Pana Grzegorza Janasa przy zgłoszeniu jego kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej, Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Nr 9/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku.

Pliki do pobrania