Raport bieżący Nr 1/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w grudniu 2020.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 130,7 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o około 17,1%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2020 roku wyniosła około 853,4 mln zł i była niższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 57,0 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o około 32,0 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 480,2 mln zł  i była niższa o około 26,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 71,6  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o około 3,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –grudzień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 348,8  mln zł i była niższa o około 6,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w grudniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 52,8% i była niższa od marży osiągniętej w grudniu 2019 roku o około 1,3 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień 2020 wyniosła około 49,2% i była niższa o 2,9 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec grudnia 2020 roku  wyniosła 53,0 tys. m2 i była niższa o 2,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w grudniu 2019 roku.