Raport bieżący Nr 1/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w grudniu 2019.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 156,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2018 roku o około 5,6%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2019 roku wyniosła około 1066,8 mln zł i była wyższa o około 32,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 84,2 mln zł (w tym Bytom 26,8 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2018 roku  o około 7,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 657,3 mln zł (w tym Bytom 198,3 mln zł)  i była wyższa o około 45,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 69,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2018 roku o około 6,0 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - grudzień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 371,5  mln zł i była wyższa o około 18,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w grudniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  54,0% i  była wyższa od marży osiągniętej w grudniu 2018 roku o około 0,5 p.p.  W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - grudzień 2019 wyniosła około 52,0% i była wyższa o 0,9 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 54,4 tys. m2 ( w tym Bytom 16,4 tys. m2).