Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR –informacje poufne


Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w grudniu 2016.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 91,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku o około 12,7%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2016 roku wyniosła około 598,1 mln zł i była wyższa o około 15,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 44,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku o około 24,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 334,1 mln zł i była wyższa o około 20,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 44,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku o około 4,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –grudzień 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 224,8  mln zł i była wyższa o około 14,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec grudnia 2016 roku  wyniosła 30,5 tys. m2 i była wyższa o 9,0% od powierzchni sprzedaży detalicznej w grudniu 2015 roku.