Raport bieżący nr 1/2016

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w grudniu 2015.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 81,3  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2014 roku o około 12,0%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień  2015 roku wyniosła około 516,9 mln zł i była wyższa o około 16,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 35,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2014 roku  o około 16,8%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień  2015 roku w tym segmencie wyniosła około 277,8  mln zł i była wyższa o około 20,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 42,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2014 roku o około 17,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień  2015 roku w tym segmencie wyniosła około 197,0  mln zł i była wyższa o około 14,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu