Raport bieżący nr 1/2015

Raport bieżący: 1/2015


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w grudniu 2014 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 72,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 15,4%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2014 roku wyniosła około 443,5 mln zł i była wyższa o około 11,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 30,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku  o około 12,4% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 230,1 mln zł i była wyższa o około 10,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 36,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 11,5 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 172,3 mln zł i była wyższa o około 7,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent