Raport bieżący Nr 11/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 19 lutego 2020 roku w godzinach wieczornych, Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej VRG S.A. oraz w konsekwencji z członkostwa w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej VRG S.A.