Raport bieżący nr 10/2015

Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 10 marca 2015  roku  podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 kwietnia 2015 roku  do zarządu Spółki Pana Erwina Bakalarza i powierzeniu mu funkcji członka zarządu.

 

Pan Erwin Bakalarz jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pan Erwin Bakalarz studiował także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku Pan Erwin Bakalarz rozpoczął pracę w Spółce kolejno na stanowiskach: pracownika działu logistyki, asystenta prezesa zarządu, asystenta zarządu i kierownika biura organizacyjnego, dyrektora biura zarządu. Od 2006 roku Pan Erwin Bakalarz pełni w Spółce funkcję prokurenta. W przeszłości Pan Erwin Bakalarz był m. in. członkiem rad nadzorczych spółek Staszów Best Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie oraz Trend Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach. Ponadto Pan Erwin Bakalarz pełnił m. in. funkcję w zarządzie W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie.  Obecnie Pan Erwin Bakalarz pełni funkcję prezesa zarządu VG Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiotu zależnego od Spółki.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Erwin Bakalarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Erwin Bakalarz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o  Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Grzegorz Pilch

Prezes Zarządu