Aktualności

VRG podzieli się zyskiem

Akcjonariusze VRG S.A. zdecydowali o wypłacie 0,17 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Kraków, 21.06.2022 r. Zwyczajne walne zgromadzenie VRG S.A. zdecydowało o przeznaczeniu 39,8 mln zł z zysku netto osiągniętego przez spółkę w latach ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,17 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.

Decyzja walnego zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy jest zgodna z uchwałą przyjętą przez zarząd VRG S.A. w dniu 20 maja 2022 r. oraz z polityką dywidendową spółki. Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2021 rok, ustalono na dzień 15 lipca 2022 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 29 lipca 2022 roku.

 

- Jednym z celów zarządu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej VRG, a co za tym idzie wartości naszych akcji. Środkiem do tego celu jest wzrost biznesu oraz dzielenie się wypracowanym przez Grupę zyskiem z akcjonariuszami. Rekomendacja o wypłacie dywidendy oraz opublikowanie polityki dywidendowej było jedną z naszych pierwszych wspólnych decyzji jako zarządu. To nasz manifest określający, jak chcemy zarządzać spółką w następnych latach – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu VRG

 

Decyzja o wypłacie dywidendy stanowi realizację założeń przyjętej przez zarząd VRG S.A. w dniu 18 maja 2022 roku polityki dywidendowej spółki. Zakłada ona coroczne rekomendowanie wypłaty w przedziale 20-70 proc. skonsolidowanego zysku netto przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5. Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji walnemu zgromadzeniu, zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową Grupy, potrzeby inwestycyjne, sytuację płynnościową, perspektywy rozwoju w danej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, plany akwizycyjne oraz kowenanty bankowe.

 

Ostatnia wypłata dywidendy przez VRG S.A. (dawniej Vistula Group S.A.), w wysokości 0,74 zł na akcję, miała miejsce w 1999 roku.

Media

VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1993 r. Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK. Grupa Kapitałowa VRG S.A. koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim). Od 2000 roku podstawą strategii VRG S.A. jest realizacja wizji „Domu Marek” i dystrybutora na rynku detalicznym.

Kontakt

Kontakt dla mediów:

Biuro prasowe VRG S.A.

biuroprasowe@vrg.pl

Magdalena Załubska-Król

magdalena.zalubska-krol@hkstrategies.com

+48 516 559 141