Aktualności

Po rekordowych wynikach VRG chce nadal rosnąć

Grupa VRG w ubiegłym roku wypracowała ponad 92 mln zł zysku netto. Zarząd zapowiada rekomendację wypłaty dywidendy i mimo trudnego otoczenia liczy na dalszą poprawę wyników w 2023 roku.

 

Grupa VRG osiągnęła w 2022 roku historycznie najwyższe wyniki w zakresie sprzedaży i wygenerowanego zysku. Skonsolidowane przychody Grupy VRG w 2022 roku wyniosły 1,27 mld zł i były o 19,1 proc. wyższe niż w roku 2021. Co ważne, spółka zanotowała wzrost przychodów, utrzymując przy tym wysoki poziom rentowności. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 92,9 mln zł, wobec 66,3 mln zł zysku w roku 2021. Wzrost sprzedaży w obu segmentach VRG notowało również w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Zarząd spółki zapowiada, że będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy, zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku polityką. Zapowiada też inwestycje w rozwój i modernizację sieci salonów stacjonarnych oraz dalszą koncentrację na wzroście sprzedaży i marży.

Segment odzieżowy Grupy VRG osiągnął przychody w wysokości 648,2 mln zł (o 13,8 proc. więcej rok do roku). Na wzrost sprzedaży wpływ miała odbudowa popytu na odzież formalną, dobre przyjęcie kolekcji marek przez klientów oraz rozwój oferty casual. Reprezentująca segment jubilerski marka W.KRUK, oferując bardzo dobre kolekcje produktowe i rozwijając sieć sprzedaży, z powodzeniem wykorzystała dobrą koniunkturę i wypracowała rekordowe wyniki. Przychody marki wyniosły 625,7 mln zł, o 25 proc. więcej rok do roku.

– Najważniejszymi wyzwaniami dla spółki w ubiegłym roku były wspieranie wzrostu sprzedaży oraz poprawa rentowności. Pomimo wyższych kosztów prowadzenia działalności, zdołaliśmy zrealizować strategiczne cele Grupy na 2022 rok. Spółka jest w dobrej kondycji w aspekcie sytuacji płynnościowej i finansowej, zachowując bezpieczny poziom zadłużenia i to pomimo wypłaty pierwszej od 23 lat dywidendy – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.

Dobry początek roku VRG, pomimo ochłodzenia w konsumpcji

 

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku Grupa VRG zanotowała sprzedaż na poziomie 267 mln zł, o 9,5 proc. więcej w porównaniu do roku 2022 – wynika z wstępnych wyników sprzedaży raportowanych przez Grupę. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w tym czasie 51,6 proc. (wzrost o 0,8 p.p. w porównaniu do 2022). VRG uzyskało wzrost przychodów i marży, pomimo ochłodzenia nastrojów konsumenckich.

 

Mocny pierwszy kwartał br. ma za sobą segment jubilerski Grupy, który osiągnął w tym czasie sprzedaż o wartości 142 mln zł (10,5 proc. więcej r/r). Wzrost odnotował również bardziej wrażliwy na nastroje konsumentów segment odzieżowy (125 mln zł przychodu, o 8,4 proc. więcej r/r.)

 

– W pierwszym kwartale bardzo dobrze radził sobie segment jubilerski. Jesteśmy też zadowoleni z zachowania segmentu odzieżowego, w tym z pierwszych reakcji na kolekcje marek na sezon wiosna – lato. Zanotowaliśmy wzrost przychodów, utrzymując jednocześnie wysoki poziom marży. Jest to efekt prowadzonej przez nas strategii zarządzania ceną i polityki ograniczania promocji – komentuje Janusz Płocica

 

Cele i plany na 2023 rok

 

Głównym celem zarządu VRG na 2023 rok jest kontynuacja wzrostu przychodów w obu segmentach i przez każdą z marek oraz uzyskanie lepszych wyników finansowych. Prezes spółki wskazuje na silne strony Grupy i zapowiada inwestycje w rozwój.

– Naszą mocną stroną jest dywersyfikacja i oparcie biznesu na dwóch segmentach, w których posiadane przez nas marki charakteryzują się wysoką rozpoznawalnością i bardzo dobrym wizerunkiem. Dlatego też realnym wydaje się nasz cel uzyskiwania lepszych wyników rok do roku oraz kontynuacja wzrostu przychodów całej Grupy i każdej z marek, nawet w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego oraz wysokiej inflacji – dodaje Janusz Płocica.

Na 2023 rok VRG zapowiedziało inwestycje w rozwój sieci sprzedaży stacjonarnej. W przyszłym roku powierzchnia handlowa całej Grupy powinna wzrosnąć o ok. 4 proc. r/r., co oznaczałoby pierwszy wzrost netto powierzchni handlowej od czasu pandemii. Grupa planuje dalszą ewolucję sieci w kierunku zmienionych konceptów salonów w markach Vistula i Wólczanka, operujących na większych powierzchniach i umożliwiających odpowiednią ekspozycję coraz szerszego asortymentu marek. W segmencie jubilerskim otwierane będą nowe lokalizacje dla salonów własnych i franczyzowych.

Grupa dywersyfikuje pozycjonowanie marek modowych w segmencie fashion. Efektem jest m.in. coraz wyraźniejsze różnicowanie ofert marek Vistula i Bytom. Vistula rozwija się w kierunku marki premium total look dla mężczyzn i kobiet, z naciskiem na wysokiej jakości kolekcję formalną, podczas gdy BYTOM pozostaje marką oferującą kolekcje mody męskiej, osadzonych w najlepszych tradycjach krawiectwa.

W ramach realizacji strategii omnichannel VRG zwiększa możliwości realizowania dostaw i zwrotów (włącznie z dostawą ekspresową) oraz rozwija funkcjonalności stron i aplikacji sprzedażowych poprzez wprowadzenie bardziej intuicyjnych narzędzi. Spółka pracuje także nad programowaniem własnych rozwiązań, umożliwiających interaktywne dopasowanie rozmiarów w e-sklepach. Grupa kontynuuje sprzedaż na platformie Zalando i pracuje nad rozpoczęciem współpracy z kolejnymi platformami.

Planowane na 2023 rok wydatki inwestycyjne Grupy VRG to ok. 42 mln zł.

Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową

 

W trakcie konferencji wynikowej dla inwestorów zarząd Grupy VRG podtrzymał założenia polityki dywidendowej. Zakłada ona coroczne rekomendowanie wypłaty w przedziale 20-70 proc. skonsolidowanego zysku netto przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5. Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji walnemu zgromadzeniu, zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową Grupy, potrzeby inwestycyjne, sytuację płynnościową, perspektywy rozwoju w danej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, plany akwizycyjne oraz kowenanty bankowe.

 

– Jednym z głównych celów zarządu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej VRG, a co za tym idzie wartości naszych akcji. Środkiem do tego celu jest wzrost biznesu oraz dzielenie się wypracowanym przez Grupę zyskiem z akcjonariuszami. W niedługim czasie po przeprowadzeniu odpowiednich analiz wydamy rekomendację o wypłacie dywidendy za rok 2022 – mówi Janusz Płocica.

 

VRG S.A. ostatni raz podzieliło się zyskiem z akcjonariuszami w lipcu ubiegłego roku. Spółka przeznaczyła wtedy na ten cel 39,8 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję.

 

Raport roczny podsumowujący działalność Grupy VRG w 2022 roku znaleźć można tutaj:

Dla inwestorów » Raporty okresowe - VRG S.A.

 

***

VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1993 r. Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK. Grupa Kapitałowa VRG S.A. koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim).

Media
Kontakt

Kontakt dla mediów:

 

Biuro prasowe VRG S.A.

biuroprasowe@vrg.pl

Bartosz Worsztynowicz

Bartosz.Worsztynowicz@hkstrategies.com

+48 605 120 388