Aktualności

Vistula partnerem na rzecz tłumaczenia Wytycznych OECD dla sektora tekstylno – odzieżowego i obuwniczego

W sierpniu 2017 r. z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju zostało zawiązane partnerstwo na rzecz tłumaczenia na język polski Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w odpowiedzialności łańcucha dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i skórzanym.

Jednym z partnerów działań jest marka Vistula, do której zadań, wspólnie z pozostałymi przedstawicielami, należy opracowanie powyższych wytycznych,  które mają na celu pomagać przedsiębiorstwom odpowiedzialne łańcuchy dostaw.

W skład partnerstwa wchodzą następujące podmioty:

1) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

2) Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

3) CCC S.A.

4) Carrefour Polska

5) Polontex S.A.

6) Vistula Group S.A.

7) Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego

8) Izba Bawełny w Gdyni

9) PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

10) Instytut Przemysłu Skórzanego

11) Forum Odpowiedzialnego Biznesu

12) Fundacja La Strada,

13) Fundacja „Kupuj Odpowiedzialnie”

14) Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialności łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno – odzieżowym i obuwniczym, mają pomóc przedsiębiorstwom we wdrażaniu rekomendacji dotyczących należytej staranności, zawartych w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Wytycznych OECD), w całym łańcuchu dostaw przemysłu odzieżowo-obuwniczego, tak by zapobiegać i przeciwdziałać potencjalnym negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw oraz ich łańcuchów dostaw.

Wytyczne mają wspiera cele Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, by zapewnić zgodność działalności przedsiębiorstw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym z polityką rządową, w celu wzmocnienia podstaw wzajemnego zaufania między przedsiębiorstwami a społeczeństwami, w których działają.

Pod koniec kwietnia br. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przewidziane jest zorganizowanie międzynarodowej konferencji promującej polską wersję Wytycznych z udziałem przedstawicieli OECD, partnerów tłumaczenia polskiej wersji Wytycznych oraz innych gości zagranicznych.

 

 

 

 

Kontakt