Aktualności

Nowa struktura organizacyjna VRG

Zmieniona na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 29 czerwca rada nadzorcza spółki dokonała zmian w zarządzie. Spółka zyskała nową, uporządkowaną strukturę organizacyjną.

Aktualny zarząd VRG S.A. łączy różnorodne doświadczenia i kompetencje. „Pojawienie się w jego składzie osób spoza grupy i branży wzbogaca spółkę o nowe spojrzenie, które będzie potrzebne do wypracowania strategii rozwoju w przyszłości oraz efektywnego funkcjonowania firmy w obecnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych” – podkreśla Jerzy Mazgaj, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Prezes Andrzej Jaworski koordynuje prace zarządu VRG i odpowiada za relacje z Radą Nadzorczą. W swojej karierze Andrzej Jaworski miał okazję zarządzać organizacjami mierzącymi się ze złożonymi wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Z sukcesem prowadził projekty na rynkach międzynarodowych. Ma różnorodne doświadczenie, w tym w zarządzaniu dużą spółką notowaną na GPW. Wnosi do spółki szerokie doświadczenie menadżerskie, kompetencje negocjacyjne oraz świeże spojrzenie wynikające ze znajomości różnych branż.

Wiceprezes Radosław Jakociuk od 20 lat pracuje w handlu detalicznym, w tym czasie przez 15 lat był związany z branżą modową. W VRG od 8 lat, przez ostatnie 5 lat jako prezes zarządu W.Kruk odpowiadał za rozwój segmentu jubilerskiego w grupie. W aktualnym zarządzie VRG odpowiada za działalność operacyjną spółki, piony marek i zakupów oraz rozwój sieci i e-commerce. Charakteryzują go wysokie kompetencje liderskie, doświadczenie w budowaniu efektywnych i osiągających sukcesy zespołów oraz umiejętności planowania i zarządzania bieżącą działalnością firmy.

Erwin Bakalarz pracuje w VRG od ponad 23 lat, od 2015 roku zasiada w zarządzie. Ma bardzo dobrą znajomość spółki oraz branży i jej otoczenia. Obecność Erwina Bakalarza w kierownictwie jest potwierdzeniem kontynuacji ważnych dla spółki procesów, zainicjowanych w poprzedniej kadencji zarządu. Jako członek zarządu, odpowiada za nadzór nad pracą biura zarządu, piony administracji i audytu oraz obszar BHP.

Delegowany do aktualnego składu z rady nadzorczej dr Ernest Podgórski, jako doświadczony biegły rewident, sprawuje pieczę nad zagadnieniami finansowymi, IT i logistyką. Przez ostatnie tygodnie wspierał zarząd w roli CFO. Delegacja dra Podgórskiego do zarządu zakończy się 14 września 2020 r.

1 września 2020 do zarządu spółki dołączy w roli jego członka i CFO Michał Zimnicki, powołany w drodze otwartego konkursu. To CFO z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym przy znaczących projektach finansowych i biznesowych w spółkach o różnych profilach działalności. Łączy praktyczną wiedzę z obszaru finansów z umiejętnością zarządzania operacyjnego i strategicznego spółkami na poziomie struktur zarządu.

Powołanie do zarządu VRG Radosława Jakociuka, pełniącego wcześniej funkcję prezesa zarządu W.KRUK, skutkowało zmianami we władzach zarządu tej spółki zależnej. Na stanowisko prezesa zarządu W.KRUK powołany został Łukasz Bernacki. Na stanowisku prezesa zarządu Deni Cler pozostaje Iwona Kossman.

Dalsze porządkowanie organizacyjne grupy to ważne wyzwanie dla obecnego zarządu.

Struktura organizacyjna VRG S.A. dostępna jest na stronie https://www.vrg.pl/o-nas/lad-korporacyjny

Media