Aktualności

Informacja w sprawie zmiany nazwy skróconej i oznaczenia akcji VRG S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW

VRG S.A. (poprzednio VISTULA GROUP S.A. dalej: „Spółka”) informuje na podstawie komunikatu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku, że w związku ze zmianą firmy Spółki z VISTULA GROUP S.A. (PLVSTLA00011) na VRG S.A. począwszy od dnia 24 czerwca 2019 r. akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą „VRG” i oznaczeniem „VRG”.