Aktualności

Ankieta interesariuszy Grupy VRG S.A. 2021 już dostępna!

Raportowanie niefinansowe i działania na rzecz szerokiego grona interesariuszy są elementem społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej VRG S.A.

Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na prawie każdej dziedzinie życia. Chcąc dostarczać wszystkim interesariuszom istotnych dla nich informacji, Grupa VRG S.A. chciałaby poznać Państwa zdanie i oczekiwania.

Ankieta dedykowana jest pracownikom, klientom, partnerom biznesowym, a także przedstawicielom lokalnych społeczności, instytucji finansowych, administracji państwowej i samorządowej. Mogą się Państwo w niej wypowiedzieć m.in. na temat kwestii społecznych, pracowniczych, środowiskowych, związanych z odpowiedzialnością za produkt jak również kwestii etycznych.

Państwa głos jest dla nas bardzo cenny. Zapraszamy do wypełnienia ankiety, do której link zamieszczamy poniżej.

Ankieta interesariuszy Grupy VRG S.A.

Wyniki ankiety wesprą Grupę Kapitałową VRG S.A. w dalszych działaniach w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Media