Raport bieżący Nr 83/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 11 stycznia 2021 r.; Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 marca 2021 r.; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 1 marca 2021 r.

1. Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z dokonanym w dniu 10 listopada 2020 r. ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 stycznia 2021 r. na godzinę 12:00 w budynku Hotel Swing przy ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 73/2020 ogłasza o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.   Podstawą odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu jest uchwała Zarządu z dnia 30 grudnia 2020 r. podjęta na skutek otrzymania przez Spółkę zawiadomienia od właściciela obiektu Hotel Swing o jego zamknięciu na okres do dnia 17 stycznia 2021 r. w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i oświadczenia o braku możliwości zrealizowania usługi. W związku z tym brak jest możliwości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 stycznia 2021 r.   Jednocześnie z odwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki postanowił o zwołaniu kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 marca 2021 r.   2. Zarząd Spółki, uwzględniając między innymi wniosek akcjonariusza złożony w dniu 28 października 2020 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2020, ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 marca 2021 roku na godzinę 12.00 w Krakowie w sali konferencyjnej w budynku MKS Cracovia SSA, ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.  3. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 1 marca 2021 roku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania