Raport bieżący Nr 8/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 lutego 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 czerwca 2022 r. do składu Zarządu Spółki p. Janusza Płocicę, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Janusz Płocica złożył oświadczenie, że nie jest osobą skazaną za przestępstwa wymienione w art. 18 par. 2 KSH, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nota biograficzna stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania