Raport bieżący nr 72/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji  połączeniowych serii O emitowanych w związku połączeniem spółek VRG S.A. i Bytom S.A.  oraz wyznaczenia dnia referencyjnego

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2018 roku otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały Nr 754/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji  połączeniowych serii O emitowanych przez spółkę VRG S.A. w związku połączeniem spółek VRG S.A. i Bytom S.A.  dokonanym poprzez zamianę akcji spółki Bytom S.A. na akcję spółki VRG S.A.
Treść uchwały, o której mowa powyżej, wskazująca dzień 18 grudnia 2018 roku jako dzień referencyjny, o którym mowa w § 219 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania