Raport bieżący Nr 70/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w październiku 2020

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 52,8 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w październiku 2019 roku o około 30,6%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-październik 2020 roku wyniosła około 674,5 mln zł i była niższa o około 16,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 27,8 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w październiku 2019 roku o około 42,3 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-październik 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 395,0 mln zł  i była niższa o około 22,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 23,8  mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w październiku 2019 roku o około 4,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-październik 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 259,5 mln zł i była niższa o około 5,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w październiku 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 55,2% i była wyższa od marży osiągniętej w październiku 2019 roku o około 1,1 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-październik 2020 wyniosła około 48,6% i była niższa o 3,0 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec października 2020 roku  wyniosła 53,0 tys. m2 i była niższa o 2,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w październiku 2019 roku.