Raport bieżący Nr 62/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych celem ich dematerializacji

Zarząd VRG S.A z siedzibą w Krakowie [„Spółka”] informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (opubl. Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) [„Ustawa”], z dniem 1 marca 2021 r. warranty subskrypcyjne w formie dokumentowej utracą moc prawną.

Zgodnie z art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa subskrybentów do złożenia posiadanych dokumentów warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w celu ich dematerializacji.  Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki za pisemnym pokwitowaniem, tj. w Krakowie, ul. Pilotów nr 10, 31-462 Kraków, p. IX, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.