Raport bieżący Nr 6/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2024 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkową marżę ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2024 roku. Powyższe dane zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania