Raport bieżący Nr 6/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Radosława Jakociuka.