Raport bieżący Nr 59/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 2 grudnia 2021 r., na podstawie art. 383 par. 1 KSH, podjęła uchwałę o delegowaniu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Pilcha do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Delegowanie nastąpiło na okres od dnia 11 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące Pana Jana Pilcha Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 34/2021 z dnia 27 maja 2021 r.