Raport bieżący Nr 55/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 września 2021 r., na podstawie art. 383 par. 1 KSH, podjęła uchwałę o delegowaniu  Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki p. Jana Pilcha do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Delegowanie nastąpiło na okres do dnia 10 grudnia 2021 r.   Dodatkowe informacje dotyczące p. Jana Pilcha, Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 34/2021 z dnia 27 maja 2021 r.