Raport bieżący Nr 53/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 września 2021 r. podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu Spółki prezesa zarządu Andrzeja Jaworskiego.