Raport bieżący Nr 52/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja osoby zarządzającej

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku otrzymała oświadczenie Pana Mateusza Żmijewskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 31 marca 2020 roku.
Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, o której mowa powyżej została złożona w związku zawarciem w dniu 30 grudnia 2019 roku pomiędzy Panem Mateuszem Żmijewskim i Spółką porozumienia dotyczącego warunków złożenia rezygnacji i rozwiązania umowy o pracę.