Raport bieżący Nr 50/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 3 sierpnia  2021 r. decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego na kwotę 9.211.596,00 złotych. Decyzja została podjęta po dokonaniu analizy i przeglądu oraz rozpoznaniu utraty wartości zapasów obejmujących: zapasy surowca do produkcji wyrobów odzieżowych, zapasy wyrobów odzieżowych przeznaczonych do sprzedaży w kanale hurtowym oraz zapasy towarów handlowych i wyrobów gotowych.

Odpis zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2021 r.