Raport bieżący Nr 49/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Zmiana okresu delegacji Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności w Zarządzie.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 13 lipca 2020 r., w którym Spółka informowała o delegowaniu Pana dr Ernesta Podgórskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie art. 383 par. 1 KSH, do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych na okres do trzech miesięcy, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę o zmianie okresu delegacji na okres do dnia 14 września 2020 r.